Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning för hantering av personuppgifter som är anpassad till dagens digitala samhälle. Den nya lagstiftningen som heter Dataskyddsförordningen går också under benämningen GDPR.

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. På EasyFill arbetar vi strukturerat med säker hantering av dina personuppgifter.

 

Vi har:

  • Policies för hur vi behandlar de personuppgifter vi ansvarar för.
  • Personuppgiftsregister.
  • Säkerhetslösningar för att skydda personuppgifterna.

Vill du läsa vår personuppgiftspolicy gå in på: www.easyfill.se/corporate/dataprotection

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss på: +46 693-661300 eller info@easyfill.se

 

Har du ett dataskyddsärende, mejla till: info@easyfill.se

För oss är det viktigt att du känner dig trygg!

 

 

As of May 25, 2018, a new legislation applies to the handling of personal data that is adapted to today’s digital society. The new legislation, is know as the GDPR.

You can feel confident when you leave your personal information to us. At EasyFill we work structured with secure handling of your personal information.

We have:

  • Policies for how we treat the personal data we are responsible for.
  • Personal Data Register.
  • Security solutions to protect personal data.

 

Do you want to read our privacy policy? Go to: www.easyfill.se/corporate/dataprotection

If you would like to know more or have questions, please contact us at:

+46 693-661300 or info@easyfill.se

 

If you have a data protection case, please email: info@easyfill.se

For us it is important that you feel safe!

Stäng meny
×

Kundvagn